Thông tin truyện

Ngã Đích Ngoại Tinh Nông Tràng

Ngã Đích Ngoại Tinh Nông Tràng

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 496 lượt
Tô nguyên thu được một đến từ tinh ở ngoài siêu cấp văn minh dạng đơn giản loại nhỏ khởi nguyên nông trường, trong nông trường còn có mười loại ngoại tinh thực vật hạt giống.

Làm mỗi loại thần kỳ ngoại tinh thực vật xuất hiện ở cầu thượng, lại sẽ cho thế giới mang đến biến hóa như thế nào?

Cắm rễ hư không hư nguyên mộc,

Cực hạn sinh trưởng hi vọng cây,

Một chiếc lá một toà thành chống đỡ thiên liên,

...

Tất cả đều ở ( ta ngoại tinh nông trường )

Thuần đô thị, không tu chân.

Danh sách chương

Bình luận truyện