Thông tin truyện

Ngã Đích Mạt Thế Lãnh Địa

Ngã Đích Mạt Thế Lãnh Địa

Thể loại:

Khoa Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7/10 từ 7502 lượt
Đạt được hệ thống Đường Vũ, lúc đầu chỉ tính toán hảo hảo phát triển lãnh địa. Kết quả. . . Không cẩn thận, lãnh địa của hắn liền trở thành người sống sót trong lòng hướng tới chi địa; bất tri bất giác, hắn biên chế trang bị bình xét cấp bậc đã thành tận thế chủ lưu; bỗng nhiên thu tay, hắn đã đứng ở thời đại ngăn cách điểm; tóm lại, đây là một cái từ tận thế sơ hỗn loạn vô tự, dần dần diễn sinh ra tận thế độc hữu trật tự cố sự, ân, đại khái. . .

Cấp bậc trong truyện:
- Giác Tỉnh Giai:
+ Điện Cơ Cảnh: Nhất Trọng - Ngũ Trọng
+ Tố Thể Cảnh: Lục Trọng - Cửu Trọng
+ Ngưng Nguyên Cảnh: Thập Trọng - Thập Nhị Trọng
+ Viên Mãn Cảnh: Thập Tam Trọng
- Siêu Phàm Giai:
+ Siêu Phàm Nhất Giai: Cần tu luyện giả mở rộng và lắp đầy Nguyên Lực Trì (phổ thông Siêu Phàm). Khi Nguyên Lực Trì đầy thì cần ngưng tụ Hạch Tâm Nguyên Lực (thâm niên Siêu Phàm) . Tối đa ngưng tụ được 9 cái Hạch Tâm Nguyên Lực (Hạch Tâm càng nhiều thì càng mạnh), ít nhất 3 cái Hạch Tâm.
+ Siêu Phàm Nhị Giai (cần dung hợp ít nhất 3 cái Hạch Tâm để lên Siêu Phàm Nhị Giai, dung hợp càng nhiều Hạch Tâm thì càng mạnh): Đi nhục thân một đạo, nhưng Tích Huyết Trùng Sinh. Đi năng lượng một đạo, nhưng nguyên tố hóa. Mà một đầu cuối cùng con đường, thì tinh thần bất diệt.
+ Siêu Phàm Tam Giai:
- Thánh Giai:

Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
/converter/phongcongtu

Danh sách chương

Bình luận truyện