Thông tin truyện

Ngã! Cảm Nhiễm Liễu Huyền Huyễn Thế Giới

Ngã! Cảm Nhiễm Liễu Huyền Huyễn Thế Giới

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 5313 lượt
Ta! Lây Nhiễm Huyền Huyễn Thế Giới ) ( sảng văn, nhân vật chính quả quyết sát phạt, không thích cẩn thận khi đi vào )

"Chúc mừng kí chủ, ngươi lây nhiễm một vị tu sĩ. Ngươi lây nhiễm tăng 1000 điểm."

"Chúc mừng kí chủ, ngươi lây nhiễm một vị Thánh Tử. Ngươi lây nhiễm điểm số gia tăng 100000 điểm."

"Chúc mừng kí chủ, ngươi lây nhiễm một vị Đại Đế. Ngươi lây nhiễm điểm số gia tăng 999 999W điểm."

Vạn Ly chuyển kiếp đi tới Huyền Huyễn Thế Giới, lấy được lây nhiễm hệ thống, trở thành diệt thế người.

Zombie vi khuẩn, Dị Hình vi khuẩn, Tử Linh ký sinh trùng

Nghiên cứu đủ loại thần kỳ vi khuẩn, chế tạo diệt thế khủng hoảng!

Thông qua lây nhiễm lấy được lây nhiễm điểm số, không chỉ có thể trực tiếp thăng cấp cùng nghiên cứu vi khuẩn, lại có thể tăng cao tu vi, để cho công pháp một kiện mãn cấp.

Đây là một cái bởi vì chế tạo ngày diệt vong cố sự!

Ta! Lây Nhiễm Huyền Huyễn Thế Giới! (cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

P/s: Main hắc ám. Giết phàm nhân chỉ vì lợi ích của mình. Chỉ cần đạt lợi ích không từ thủ đoạn.

===================================================================

Cầu đề cử

Danh sách chương

Bình luận truyện