Thông tin truyện

Lam Đàn Chi Khắc Kim Vô Địch

Lam Đàn Chi Khắc Kim Vô Địch

Thể loại:

Cạnh Kỹ

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 2272 lượt
Khắc kim hệ thống, kiếm được bao nhiêu, sẽ sinh ra nhiều ít khắc kim giá trị, khắc kim giá trị có thể tại hệ thống cửa hàng tiêu phí. Kiếm một số, tiêu phí hai bút, sử thượng đẹp nhất xì xì hệ thống.

Danh sách chương

Bình luận truyện