Thông tin truyện

Kỳ Nhân

Kỳ Nhân

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 8482 lượt
Hành trình của 1 đám tán tu có tuổi khám phá thế giới mới (tác phẩm đầu tay xin mn đừng buông lời cay đắng) (-_-)

Vì công việc bận rộn nên mình chỉ viết khi nào rảnh, cuối tuần đăng lên một lượt để dễ theo dõi.

Cảnh giới:

- Nhân tộc: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp thể, đại thừa, độ kiếp

- Yêu tộc: Yêu thú cấp 1, cấp 2, cấp 3 (xuất hiện yêu đan), hóa hình, yêu vương, yêu đế, độ kiếp

- Ma tộc: Chuyển hóa từ nhân và yêu bị nhiễm ma khí, tu luyện sau đại thừa hoặc yêu đế sẽ tiến lên tạo hóa

Tranh đoạt thiên đạo (theo định kỳ):

- Nhân tộc: thành công (thiên đạo) ; thất bại (tiên nhân)

- Yêu tộc: thành công (thiên đạo) ; thất bại (thiên yêu)

- Ma tộc: thành công (ma hóa bắt đầu) ; thất bại (ma thần)

Thể chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, huyết (có thể biến dị)

Vũ khí: pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, đạo binh (mỗi cấp chia làm hạ phẩm - trung phẩm - thượng phẩm - cực phẩm)

Đan dược và phù lục chia làm cửu phẩm

Trận pháp chia làm ngũ phẩm, trên ngũ phẩm là tiên giai trận pháp

Công pháp và pháp thuật chia làm thiên - địa - huyền - hoàng
(mỗi loại lại phân ra thành thượng - trung - hạ)

Cửu long thế giới: Thiên Châu, Trung Châu, Bắc Man Châu, Tây Huyền Châu, Địa Châu (Ma Vực), Nam Hoàng Châu, Vân Châu, Đông Phù Châu, Bình Châu (Yêu Vực)

Bình luận truyện