Thông tin truyện

Kỳ Bá Thiên Hạ

Kỳ Bá Thiên Hạ

Thể loại:

Cạnh Kỹ

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 7933 lượt
Từ nhỏ chú định đích vận mệnh, liền là gọi là đích túc mệnh, bất luận là 'Ta mệnh do ta không khỏi ngày đích' đích dũng giả cuồng đồ, còn là 'Kiên nhẫn chịu đựng' đích phàm phu tục tử, tại lịch sử sông dài lí cũng chỉ chẳng qua là chuyển mắt đích một thuấn, cải biến vận mệnh, còn là bị vận mệnh sở tả hữu, thân ở cục trung, không đến sau cùng đích một khắc, lại có ai biết chân chính đích đáp án ni?

Danh sách chương

Bình luận truyện