Thông tin truyện

Kiếm Đế Trùng Sinh

Kiếm Đế Trùng Sinh

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5/10 từ 6947 lượt
Thương Khung Minh môn phân chia Thiên Huyền giới, Ám Minh giới.

Ám Minh giới bên trong Minh Đế đến Thương Khung Ma Ẩm kiếm, độc xông Thiên Huyền giới gặp Ma Ẩm kiếm phản phệ, bỏ mình sau chuyển thế vì làm Thiên Huyền giới bên trong thiên tài tiểu tử Tần Thương. Đều xem trọng hoạch Thương Khung Ma Ẩm kiếm. Chinh chiến Thương Huyền đại lục.

Minh môn phá, ám ma ra. Huyền kính đấu bầu trời, cầm kiếm định Càn Khôn.

Chờ cấp sắp xếp

Thiên Huyền giới: Huyền Anh / Huyền Cảnh / Huyền Sĩ / Huyền Tinh / Huyền Vương / Huyền Thánh / Huyền Hoàng.

Ám Minh giới: Minh Anh / Minh Cảnh / Minh Sĩ / Minh Tinh / Minh vương / Minh Ma / Minh Đế.

Danh sách chương

Bình luận truyện