Thông tin truyện

Hỗn Tại Đường Triều Đại Lý Tự

Hỗn Tại Đường Triều Đại Lý Tự

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 2611 lượt
Năm đó!

Ôn Đình Quân còn rất ưa thích ở trên trường thi đám người ăn gian.

Lý Thương ẩn vẫn còn viết một ít mịt mờ mê ly vô đề.

Đỗ Mục còn chưa bắt đầu khổ ngâm thương nữ không biết vong quốc hận.

Năm đó, Tô Vô Danh vừa mới tiến Đại Lý Tự, mà hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là trở thành Đại Lý Tự khanh!

Đây là một cái trong muộn thời nhà Đường kỳ, một cái thần thám phá án chuyện cũ.

Danh sách chương

Bình luận truyện