Thông tin truyện

Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10/10 từ 5654 lượt
Đây là một cái đơn giản giảng kiếm, cùng kiếm pháp chuyện xưa. tay cầm ba thước Thanh Phong, tập trăm môn kiếm pháp, ngộ kiếm trung chân lý.

Lục Nguyên, chính là Hoa Sơn tiên môn bắc phong giữa một cái bình thường đệ tử, vốn nghĩ đến có thể từ từ nhàn nhàn an bình yên nhiên vượt qua cả đời, nhưng mà sư phó thọ nguyên vô nhiều, đủ loại khiêu chiến tới cửa, không thể không hợp lại thượng một thanh.

Vô tình bên trong, tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ kiếm đạo trung rất khó lĩnh ngộ kiếm ý, mặt sau lại luyện liền chung cực kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. lấy chung cực kiếm thuật, khiêu chiến tu tiên giới các lộ Tiên Ma.

Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả ma đạo đại pháp, ta tự một kiếm phá chi. trong lúc vô tình, Lục Nguyên liền thành tu tiên giới lớn nhất truyền kỳ,

Kiếm trung thần thoại, kiếm đạo truyền thuyết.

Danh sách chương

Bình luận truyện