Thông tin truyện

Hỏa Ảnh Chi Hyuga Yugumo

Hỏa Ảnh Chi Hyuga Yugumo

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 7754 lượt
Không có hệ thống tại người, cũng không phải cái gì cổ võ truyền nhân, Yugumo chính là một cái bình thường Hyuga Ninja. Đao pháp? Kiếm thuật? Tiên Nhân hình thức? Thời không nhẫn thuật? Bát Môn Độn Giáp? Chữa bệnh nhẫn thuật? -- rất đáng tiếc cũng sẽ không a! Rinegan? Mộc Độn? Thông linh huyết khế? -- đều không có làm sao phá! Niệm động lực? Trảm phách đao? Trái Ác Quỷ? -- thân ngươi có hay không là đi nhầm trường quay phim! Vậy ngươi đến cùng sẽ cái gì? -- đây là một bi thương cố sự...

Danh sách chương

Bình luận truyện