Thông tin truyện

Già Thiên Chi Linh Bảo

Già Thiên Chi Linh Bảo

Thể loại:

Đồng Nhân

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 5116 lượt
Linh Bảo Thiên Tôn nghịch thiên trở về, hắn trở về sẽ cấp lịch sử mang đến như thế nào đánh sâu vào? Với hư không đại đế chứng đế phía trước sống lại, linh bảo mang ngươi chứng kiến cái kia nhất rung chuyển năm tháng! Trường sinh trên đường nhiều thi cốt, nhiều ít anh hùng chôn cốt thâm! Đây là một cái không đồng dạng như vậy che trời thế giới, một cái trong lòng ta che trời thế giới, một cái trong lòng ta hoang thiên đế, bất tử, đế tôn cùng với đông đảo đại đế cổ hoàng!

Danh sách chương

Bình luận truyện