Thông tin truyện

[Dịch] Tam Quốc Tranh Phong

[Dịch] Tam Quốc Tranh Phong

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 1023 lượt
Lưu Kỳ xuyên qua , thành tam quốc Lưu Biểu đứa con, hắn có thể trơ mắt nhìn thấy Kinh Châu cơ nghiệp bị chia cắt không còn sao không?

Không thể! Vì thế lục đục với nhau, phóng hiền cầu có thể, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Vì thế hắn ly khai Tương Dương, là vĩnh viễn cáo biệt vẫn là Giao Long nhập hải đằng vân mà về?

Thiên địa biến hóa, hiên viên kiếm ra, thời không nghịch chuyển, phong vân rung chuyển, thiên thu đế nghiệp, một khi công thành.

Bình luận truyện