Thông tin truyện

[Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

[Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9/10 từ 2356 lượt
Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu?
Bạn ghét Bàng Thái sư?
Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường?

Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, bị Bao Chửng chặt đầu không?

Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào.

Danh sách chương

Bình luận truyện