Thông tin truyện

Dịch Hoang

Dịch Hoang

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 5926 lượt
Nan nhập miên

Hắc dạ mạn mạn vô biên

Tương tư khổ

Thương tâm xử tình khắc cốt

Táng thương khung

Thử quan tẫn thị không vô

Dịch hoang cổ

Nhất bả kiếm tại thủ trung

-----


Khó ngủ

Đêm đen dài đằng đẵng khôn cùng

Tương tư khổ

Chỗ thương tâm tình khắc cốt

Vùi lấp trời xanh

Quan tài này tất cả đều là hư vô

Dịch Hoang Cổ

Một thanh kiếm nắm trong tay...

Bình luận truyện