Thông tin truyện

Đan Thiên Chiến Thần

Đan Thiên Chiến Thần

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 4/10 từ 2172 lượt
Đây là một cái lấy chiến khí làm chủ đạo thế giới, có chiến khí giả, vì là cường giả, ngạo thị thiên hạ.

Kỷ Vũ, Tống gia tiểu nô bộc, nhưng nhân một hồi âm mưu, ở thần hỏa đốt cháy bên dưới có thể niết bàn, dục hỏa trùng sinh, thành tựu đan thiên chiến thể, vấn đỉnh thiên hạ.

Tử Thiên đại lục, ân cừu cùng nổi lên, cuối cùng, diễn hóa ra Đan Thiên Chiến Thần truyền thuyết...

Quyển sách tu luyện hệ thống: Luyện thể, Chiến Sĩ, Chiến Sư, Thiên Không Chiến Sư, Chiến Tướng, Chiến Vương, Chiến Hồn, Chiến Hoàng, Chiến Thánh, Chiến Đế, Chiến Thần. Mỗi một cấp phân cấp mười.

Bình luận truyện