Thông tin truyện

Đại Hào Môn

Đại Hào Môn

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9/10 từ 8185 lượt
Hãm bính, đã nói hào môn phong vân thế gia ân oán ni? Có. Chính mình đọc sách!

Hãm bính, đã nói giang hồ khoái ý nữ nhân tình cừu ni? Có. Chính mình đọc sách!

Hãm bính, đã nói hoàn khố kiêu ngạo nha nội ương ngạnh ni? Có. Chính mình đọc sách!

Hãm bính, đã nói cẩu huyết trang bức phẫn trư cật hổ ni? Có. Chính mình đọc sách!

Hãm bính, đã nói y bói tinh tượng thiên cơ khó lường ni? Uy, ngươi có hết hay không? Có, đều có! Sẽ không chính mình đọc sách a?

Hảo, ta xem thư đi, thấy khó chịu, gọt ngươi! Này thấy sướng rồi sao? Muốn hay không cho phiếu?

Cho, ai nói không để cho?

Đi, ngươi xem đi thôi, nhớ rõ đặt a, ca chờ ngươi cho vé tháng phiếu đề cử ni!

Bình luận truyện