Thông tin truyện

Cửu Long Hồn

Cửu Long Hồn

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 3/10 từ 136 lượt
Công đạo ? chân lý ?
Nhược nhục cường thực , quát khán đương tồn .
Giá tài thị hoàn cổ bất biến đích đạo lý .
Trạm tại điên phong , chế định quy tắc ;
Giá , tài thị chân lý
Thiên địa vạn vật giai hữu ngũ hành huyễn hóa nhi lai , cố ngũ hành chi thể diệc thị nhất cá thế giới .
Thiên địa thần thú - - thị do ngũ hành linh khí nhân uân nhi thành , cố thân thể trung ủng hữu ngũ chủng linh khí diệc khả luyện xuất hồn , giá lý thị nhất cá tu hồn đích thế giới !

Danh sách chương

Bình luận truyện