Thông tin truyện

Chử Tửu Điểm Giang Sơn

Chử Tửu Điểm Giang Sơn

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 3/10 từ 6367 lượt
Mỗi ngày bị giữ trật tự đô thị đuổi đến chạy khắp nơi lang băm , đã đến Dị Giới , cũng làm cho hắn lăn lộn được phong sinh thủy khởi , danh tướng phong Vương .

Người tốt? Bại hoại? Minh chủ? Chính là hơi chút loạn thế chi gian hùng !

Những...này tranh luận , ở trên người hắn , cho tới bây giờ sẽ không có từng đứt đoạn .

Trải qua nữ nhân của hắn , đều nói hắn là lưu manh . Người theo đuổi của hắn , nói hắn học thói quen cổ kim , yêu dân như con , dùng đức lấy dự . Địch nhân của hắn , lại nói hắn là mưu kế tính toán tường tận , bụng dạ cực sâu , dùng kế lợi nhuận tên . . .

Danh sách chương

Bình luận truyện