Thông tin truyện

Chủ Thần Cạnh Tranh Giả

Chủ Thần Cạnh Tranh Giả

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 2216 lượt
Vấn thương mang đại địa, cuộc đời thăng trầm! Chủ Thần đã vong, quần hùng tranh phong, ngày xưa Luân Hồi giả bắt đầu cạnh tranh, tranh đoạt chí cao vô thượng Chủ Thần quyền hành!

Lưu Tú, quật khởi tại bé nhỏ, chinh chiến tại chư thiên, chứng đạo tại vạn giới!

Chủ thế giới:
- Tiên đạo: Đạo Sĩ - Pháp Sư - Chân Nhân - Thiên Sư - Địa Tiên - Thiên Tiên - ...
- Võ đạo: Nhục Thân cảnh - Tiên Thiên - Tông Sư - Đại Tông Sư - Võ Thánh - Võ Đế - Võ Thần - ....
Chủ Thần: Nhất tinh ---> Thập tinh
Thế giới: Thiên Đế Chủ thế giới - Nam Bắc triều thế giới - Thần Thoại Tam Quốc - Đại Thương thế giới - Thần Thoại Đại Tống - Tiên Tần - Ngự Yêu Chí Tôn - Đấu La - ... - Già Thiên - Đế Bá - ...

Danh sách chương

Bình luận truyện