Thông tin truyện

Chiến Quốc Đại Tư Mã

Chiến Quốc Đại Tư Mã

Thể loại:

Lịch Sử

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8/10 từ 2990 lượt
Đại Tư Mã chi chức, chưởng kiến bang quốc chi chín pháp, lấy tá vương bình bang quốc.

CVT: tác phẩm mới sau tuyệt phẩm Đại Ngụy Cung Đình. Vẫn phong cách cầm binh, mô tả chiến lược gia.

Danh sách chương

Bình luận truyện