Thông tin truyện

Bá Thiên Võ Đế

Bá Thiên Võ Đế

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 2887 lượt
Huyết chiến DY đảo, mang Tạo Hóa Ngọc Điệp siêu việt Dị Giới!

Tu Thần cấp công pháp, sang bất thế tuyệt học!

Triển vô địch thần uy, tru diệt hết thảy cừu địch!

Xuất hiện bá chủ oai hùng, nhất thống Chư Thiên vạn giới!

Chúng sinh làm nô, ta vì làm bá chủ!

Dùng võ thành đạo, thành tựu Bá Thiên Võ Đế!

Chư Thiên vạn giới, mọi cách thần kỳ, vô cùng thần thông!

Chiến Thiên chiến địa, chiến tận Chư Thiên Thần Ma, ở trong chiến đấu cực tẫn thăng hoa

Dùng võ chứng đạo, lấy lực phá đạo! Thành tựu từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ

Danh sách chương

Bình luận truyện