Thông tin truyện

A Đồ

A Đồ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7/10 từ 8853 lượt
Ta được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thời điểm.

Người chết chi máu tươi hóa thành Thất Bảo bố thí, phúc đức không thể suy nghĩ.

Người chết chi đầu lâu hóa thành chu thiên tinh thần, như Hằng Hà sa số.

Thập phương địa ngục lục đạo luân hồi hoa sen tách ra hóa thành phật quốc.

Quá khứ vị lai trung tái vô nan.

Tam Thiên thế giới thế giới chúng sinh suốt đời cực lạc.

Sát lục tội nghiệp cuối cùng sẽ bị thời gian chỗ hoà giải, bởi vì tại nơi này nhân quả luân hồi không có thể nghịch chuyển trong thế giới, tất cả đều bị dự đoán lượng giải, tất cả cũng liền bị ti bỉ cho phép rồi. (đây là một cái đồ tể đeo thần Phật mặt nạ câu chuyện... )

Danh sách chương

Bình luận truyện