Thông tin truyện

Vương Quốc Hệ Thống

Vương Quốc Hệ Thống

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5/10 từ 975 lượt
Đại quốc từ tiểu quốc làm lên, tiểu quốc từ tay không sáng lập!

Đặc biệt ( Vương Quốc Hệ Thống ) bàn tay vàng, để ngô đạo ở chiến loạn phân tranh, chủng tộc san sát dị giới, từng bước lớn lên...

Thành lập vương quốc, thu nạp lưu dân, phát triển nông nghiệp, cổ vũ kinh thương, đầu tư nhà xưởng, chiêu mộ binh sĩ, thu hút ngoại tộc, cải thiện ngoại giao, tuyên bố chính sách, đẩy mạnh kinh tế, tín ngưỡng thần minh, phong hầu lãnh chúa, sắc phong chức quan, nam chinh bắc chiến, công thành đoạt đất, bình định loạn kẻ trộm, tiêu diệt hải tặc, thu phục rồng, hàng phục dị tộc, chiến lược thống nhất...

Đây là một ma thú tranh bá và anh hùng vô địch kỳ huyễn thế giới, đây là một kỵ mã dữ chém giết và toàn diện chiến tranh thời Trung cổ thế giới!

Nói ngắn gọn, đây là một quyển dưỡng thành, làm ruộng, tranh bá, hệ thống, ma thú, dị giới làm một thể thư. khuyên các bạn đừng nên bỏ qua bộ truyện này à, còn có ma thú kỵ khảm toàn bộ chiến ta

Danh sách chương

Bình luận truyện