Thông tin truyện

Võ Đạo Thiên Hạ

Võ Đạo Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 8435 lượt
Thiên Nam đại lục, thế bản man hoang, trăm tộc hỗn chiến, vạn bộ cẩu duyên, không thông giáo hóa .Một đời thiên kiêu, vũ đế Tư Mã Viêm, ngang trời xuất thế, ngưng vũ hồn, chú quân hồn, suất vũ yêu vệ , khai hoang man khu, trấn áp bát hoang lục hợp, khai sáng Đại Tấn Đế Quốc , truyền bá Võ Đạo văn minh ……Mấy trăm năm sau , Man Di phản pháo, Ngũ hồ loạn Tấn, khiến cho Trung Nguyên đại loạn, Đại Tấn Đế Quốc phân liệt thành Đông tấn mười sáu nước, diễn hóa nam bắc triều đình ……Thánh Văn Đế Dương Kiên, tài hoa cái thế, Minh Văn tu lộ, lập Văn Thánh Đan Tâm, kết thúc nam bắc phân liệt cùng quần hùng hỗn chiến số trăm năm loạn thế, thống nhất Trung Nguyên, khai sáng Đại Tùy Đế Quốc ……Từ Tấn Vũ Đế đến Tùy Văn Đế đoạn thời kỳ này, Võ chú Quân Hồn, Văn luyện Đan Tâm, mở ra văn võ thịnh thế , sử xưng …… Văn Võ Khai Nguyên !Tân Đế Dương Quảng lên ngôi, quân có khai tùy Cửu Vương, trấn áp Cửu châu, giang sơn vững chắc. Võ có Tam Tiên Tứ Ma Ngũ Thần, uy chấn giang hồ, không dám không theo ! Tân Đế Dương Quảng dã tâm bành trướng, tự hào Văn Võ Thánh Đế, đổi niên hào Đại Nghiệp, đại hưng Thổ Mộc, bễ nghễ bát phương, Tịnh Dung Kiêu Ưng Vệ cùng Quả Nghị Quân vì Kiêu Quả Thánh Vệ, ý đồ vũ trấn thiên hạ, quét ngang lục hợp, lập được áp quá văn võ khai nguyên chi vạn cổ nghiệp lớn.……Cố sáng chói lịch sử, bao nhiêu huy hoàng triều đại ? Bao nhiêu phong lưu nhân vật ? Tần Hoàng Hán Vũ, vô số thiên kiêu !Hiện đại thanh niên sơ lâm dị giới, trở thành Võ Tắc Thiên đường ca, không chờ phát huy đối với lịch sử đích chưa biết tiên tri, lại phát hiện võ đạo thịnh hành, còn có vô số vượt quá tưởng tượng đích thần kỳ !Võ tướng thiết huyết chú Quân Hồn, văn mưu phong vân luyện Đan Tâm.Ở nơi này anh hùng khắp nơi đi, hào kiệt nhiều như chó trong phong vân đại thời đại .Phải làm hay mặc kệ ? !Sóng lớn đào sa, số phong lưu nhân vật, còn nhìn Vũ Tín !Minh võ đạo tinh thần, ngưng huyền diệu vũ hồn, chú thiết huyết Quân Hồn, bễ nghễ Tùy Đường, tung hoành Tần Ján Ngụy Ngô Thục các loại, trấn áp các tộc văn minh, dẫn hơi các huy hoàng triều đại , muốn cùng thiên kiêu thử so cao !

Danh sách chương

Bình luận truyện