Thông tin truyện

Vạn Tiên Lai Triều

Vạn Tiên Lai Triều

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5/10 từ 2770 lượt
Huyền đỉnh lạc cửu thiên, nhất tiên phá hư không!
Hiệp Phong mang theo gia cừu quốc hận, chết dưới đao của ngoại tộc.
Không ngờ, sẻ lại bởi vì nhất phương kỳ dị đỉnh nhỏ, tái sinh quay lại tuổi thiếu niên.
Hiển nhiên có thể từ đầu đến đây, tuyệt không có lần nữa lưu tiếc nuối!
Tập linh thủy, luyện huyền kinh.
Gia tộc mạnh, vãn trời nghiêng.
Đỉnh định càn khôn, vạn tiên đến!
............
Quyển sách cảnh giới phân chia: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim đan, Nguyên anh......

Danh sách chương

Bình luận truyện