Thông tin truyện

Toàn Năng Pháp Thần

Toàn Năng Pháp Thần

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 4/10 từ 7840 lượt
xuyên qua dị giới tùy thân mang theo một quyển "anh hùng bảo điển ", không người nào ta có , người có ta mạnh , chiến đấu ma pháp hai không lầm siêu cấp pháp thần
――――――――――――――――�� �――――――――――――――――� ��―――
làm một cái có lý tưởng , có hoài bão , còn có huyết hải thâm cừu đại bi thanh niên , Lâm nguyên cho tới bây giờ cũng không cho rằng sẽ phóng mấy người ma pháp là có thể xưng là pháp thần .
muốn không làm ... thất vọng cái này thần chữ , vậy thì nên ――
thượng được phòng , ở dưới phòng bếp , có khắc quyển trục , có thể tạo trang bị , gia tài bạc triệu , thê thiếp một đoàn .
dẫn quá thiên quân vạn mã , bước qua vạn dặm nước sông , mặc quần áo vào được kính ngưỡng , cởi quần áo ra là lưu manh

Danh sách chương

Bình luận truyện