Thông tin truyện

Tiên Đồ Kiếm Tu

Tiên Đồ Kiếm Tu

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7/10 từ 8944 lượt
Một thiếu niên trên con đường tu tiên, chấp nhất tại siêu thoát kiếm đạo, chưởng Ngũ Hành, khống Âm Dương, dùng bản thân linh căn tái tạo Thiên Địa, Tạo Hóa chi khí, diễn hóa vạn vật!
giới châu nơi tay, thiên hạ ta có!
nhân vật mới sách mới! điểm kích [ấn vào] đề cử đều đến đây đi!

Danh sách chương

Bình luận truyện