Thông tin truyện

Thông Huyền Thần Châu

Thông Huyền Thần Châu

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8/10 từ 5140 lượt
Sơ lược về truyện: Đây là một mảnh thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới! Pháp luật? Đạo lý? Nắm đấm mới là pháp luật, thực lực mới là đạo lý! Có mấy người, gánh vác giấc mơ, ẩn nhẫn kiên nghị, lần lượt sỉ nhục, lần lượt đột phá, cũng chỉ vì là đòi lại tám năm trước sỉ nhục cùng thống khổ! Đoạn hồn mộng nứt thành cái nào giống như? Huyết tàn ngâm cốt chỉ chờ nhàn. Tam sinh minh khổ diệt phần nhật, cởi giáp về quê đừng quên thiện! Tuyết trì tuyết. . .

Bình luận truyện