Thông tin truyện

Thần Vũ Tung Hoành

Thần Vũ Tung Hoành

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9/10 từ 359 lượt
Vận mệnh bước ngoặc, chỉ cần một cái kỳ ngộ.

Như ngô có năng lực, cần phải sử địa liệt thiên băng, cần phải sử hải ngược lại giang trở mình, cần phải sử tinh chuyển đấu dời...

Cần phải làm, thế nhân trố mắt!

——————- Vũ Thần Diệp Thiên

Danh sách chương

Bình luận truyện