Thông tin truyện

Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8/10 từ 9342 lượt
Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại đường truyền kỳ , vạn cổ Chư Thiên ta mạnh nhất !

Truyện được chia quyển:
+Quyển 1: Lăng Hàn đại chiến bốn phương bình định Tịch Duyệt. (Hết chương 3091)
Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân cảnh... Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng: Tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh

Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần cảnh gồm các cảnh giới: Nhật Nguyệt cảnh, Sơn Hà cảnh, Tinh Thần cảnh, Hằng Hà cảnh, Sáng Thế cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Các cảnh giới ở Tiên Vực: Trảm Trần cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm), Phân Hồn cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ cảnh, Thăng Nguyên cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn (7 tầng cảnh giới)

Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh Đan Sư.

+Quyển 2: Phá đá mà ra, tu vi mất hết, một lần nữa bước vào con đường đi tìm cảnh giới cuối cùng!
Các cảnh giới phân 2:
1.Thông Mạch cảnh
2.Hoán Huyết cảnh (7 biến)
3.Cực Cốt cảnh: (7 cốt)
4.Minh Văn cảnh
5.Khai Khiếu cảnh:
6.Tầm Bí cảnh
7.Trúc Cơ cảnh (Nhân - Thiên - Cực)
8.Chú Đỉnh cảnh (10 đỉnh + hợp nhất)
9.Sinh Đan cảnh
10.Chân Ngã cảnh
11.Hóa Linh Cảnh
12.Giáo Chủ cảnh (Tiểu Thừa kỳ)
13.Tôn Giả Cảnh (Tứ Cực Cảnh)
14.Thánh Giả cảnh
15.Tổ Vương cảnh (Đế cảnh)

Danh sách chương

Bình luận truyện