Thông tin truyện

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 17 lượt
Thể loại : Hiện đại đô thị, võng phối, ngốc bạch ngọt, đoản

Một đoản văn nhẹ nhàng kể về  hai bán manh công, vui vẻ chinh phục đám đông, vui vẻ thông đồng ở chung một chỗ.

Bình luận truyện