Thông tin truyện

Siêu Cấp Tin Tức Nhãn

Siêu Cấp Tin Tức Nhãn

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 1742 lượt
Tiểu phóng viên Nhiếp Thái ở một lần bất ngờ bị thương sau khi thu được "Tin Tức Nhãn", ở Siêu Cấp Tin Tức Hệ Thống bên trong có thể dùng tin tức điểm hối đoái các loại năng lực —— Độc Tâm thuật có thể để cho hắn tóm lấy phỏng vấn giả chân thực ý nghĩ, thuật ẩn thân có thể để cho hắn đi tới người thường không thể đi tới hiện trường, thời di nhiếp ảnh có thể để cho hắn quay chụp đến đã qua hoặc là chưa phát sinh tin tức. . .

Dựa vào quay chụp các loại tin tức, Nhiếp Thái nỗ lực kiếm lấy tin tức điểm hối đoái Siêu Cấp Tin Tức Hệ Thống các hạng năng lực, ở tin tức ngành nghề bên trong sống đến mức phong sinh thủy khởi.

Danh sách chương

Bình luận truyện