Thông tin truyện

Nhân Hoàng Hệ Thống

Nhân Hoàng Hệ Thống

Thể loại:

Du Hí

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 4/10 từ 6267 lượt
Lưu Vũ xuyên qua, mang theo thượng cổ nhân hoàng chí bảo nhân hoàng ấn, sống lại đến Thần Châu đại lục, thành Lưu ngọc. Còn là hoàng tử, tuy nói hoàng tử có chút phế. Có thể làm bán dân mê game, không có gì hùng tâm tráng chí, thầm nghĩ lão bà hài tử nhân nhiệt đầu giường, qua An Khang.

Nhân hoàng ấn trung dĩ nhiên dung hợp không biết tên hệ thống, hình thành nhân hoàng hệ thống. Nan không thành muốn ca nhất thống thiên hạ, thế giới này nguy hiểm rất, ca còn nhỏ, còn muốn sống lâu hai năm.

Bi quan thôi là, Lưu ngọc hảo có chết hay không, lại tu luyện thượng cổ nhân hoàng lưu lại thượng cổ nhân hoàng Thánh kinh. Cái này phiền toái, hắn không thể không nhất thống thiên hạ, cùng tụ thiên hạ khí vận.

Lưu ngọc xem lấy chính mình trên người hai lượng nhục."Nhất thống thiên hạ, đây là nhân can sự sao, làm bất hảo mạng nhỏ tựu muốn đùa xong rồi."

Lưu ngọc rơi lệ đấu tranh lấy, ai cũng không biết, này cuốn sạch thiên hạ, thần thoại loại tuổi còn trẻ đế vương, cuối cùng tâm nguyện bất quá đây là bảo trụ mạng nhỏ thôi.

Từ từ trường chinh đường, tụ thiên hạ khí vận cùng một thân, thành tựu vô thượng đại đạo


(bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có giông giống, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

Danh sách chương

Bình luận truyện