Thông tin truyện

Ngã Đích Cách Bích Hữu Nữ Quỷ

Ngã Đích Cách Bích Hữu Nữ Quỷ

Thể loại:

Linh Dị

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 3/10 từ 7975 lượt
Chỉ là theo gót chụp ảnh tiểu Tam đích thám tử tư tiêu hoằng, tại một lần ngoài ý đích ủy thác trung lại bị nữ quỷ quấn thân, từ đây đã kinh lịch vô số nhượng hắn mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy) đích linh dị sự kiện. Mà hắn, cũng quá lên nữ quỷ trú cách vách đích khác loại sinh hoạt.

Quỷ chết đói, treo cổ quỷ, rơi (xuống) nước quỷ, vô đầu quỷ, bách quỷ hoành hành.

Âm nữ sát, oán anh sát, chú oán sát, âm hồn sát, trăm sát gia thân.

Bình luận truyện