Thông tin truyện

Giáo Hóa Nho Tiên

Giáo Hóa Nho Tiên

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10/10 từ 3632 lượt
Đại giáo hóa hệ thống: Thiên Sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy báo thiên! ! ! Chúng ta nho tu làm giơ cao chính nghĩa cờ xí, giáo hóa vạn dân, thúc đẩy nho đạo, lấy khuyên người hướng thiện, tiêu tan sát kiếp! Hoàng thư: Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem dẫn tỉ tỉ đại nho, đem cao cao tại thượng, vong trần quyết tính đích người tu hành đánh rớt phàm trần!

Danh sách chương

Bình luận truyện