Thông tin truyện

Dị Giới Điên Cuồng Nông Phu

Dị Giới Điên Cuồng Nông Phu

Thể loại:

Khác

Nguồn:

Sưu Tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6/10 từ 7176 lượt
Nhân gia người khác xuyên việt đều là cái gì che thiên, chiến thiên, trộm thiên, Vương Tiêu được an bài xuyên việt lại là gọi hắn đi làm nông phu!

Nga cái đi, này là cỡ nào bi kịch!

Quên đi, phản chính như là đã xuyên qua tới, nghe kia thần tiên ( ân? ) nói làm tốt rồi còn có khả năng xuyên đi về, nghe nói còn có bồi thường?

Vậy là được hảo làm ba, đẳng làm tốt rồi tái gọi hắn cho ta phái tới hai phiêu lượng phong tao địa chủ bà gì cũng không sai mị.

Chính là... Chính là...

Ta chủng đi ra đồ vật làm cái gì đều quản ta gọi ba ba a? Đặc biệt là mấy cái...kia thiên bảo hồ lô, đây là tính toán thượng diễn dị giới bản hồ lô oa mị?

Còn có, ta chỉ là cái nông phu, chỉ nghĩ lão lão thật thật chủng điểm địa, ôm lấy phiêu lượng địa chủ bà ngủ một chút, ngươi này cự long, tinh linh, còn có các chủng dã trư dã thú thần mã chạy tới họa hại ta vườn tính chuyện gì a? Ta chủng điểm địa dễ dàng a ta? Họa hại cũng lại họa hại, chính là, các nàng ( ân? ) cư nhiên còn đều có thể biến thành hình người! Nhân hình a!

Ta không nghĩ bị cự long nghịch thôi a a a...

Tác giả tự định nghĩa nhãn: Khinh tiểu thuyết, làm ruộng, sảng văn

Độc giả ấn tượng: Cười phún cơm (33), có điểm ý tứ (13), thổ tào sắc bén (9)

Danh sách chương

Bình luận truyện